ce-au zis alţii

Timp nu va mai fi

„ Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”

(Apoc. 13:16-17)

*************************************************************************

„… închide uşa şi ridică-ţi mintea de la tot ce e deşert sau vremelnic. Apoi întoarce-ţi partea de jos a obrazului tău sau barba ta spre pieptul tău ca să iei aminte cu mintea ta şi cu ochii tăi sensibili la tine însuţi. Şi ţine puţin şi respirarea ta, ca să ţii şi mintea şi să afli locul unde este inima ta, şi acolo să fie în întregime şi mintea ta.”

FILOCALIA 8
Sfântul Simeon Noul Teolog

*************************************************************************

„… înţeleptul chinez Dschau Ang Dei vorbea despre pericolul pe care-l reprezenta folosirea maşinilor pentru om… :

… «L-am auzit pe învăţătorul meu spunând: Acela care foloseşte o maşină face toate treburile ca o maşină; acela care face treburile ca o maşină capătă o inimă de maşină; acela care are o inimă de maşină în pieptul lui îşi pierde nevinovăţia lui curată; iar omul care şi-a pierdut nevinovăţia lui curată nu mai este sigur de impulsurile spiritului său; nesiguranţa spiritului nu se poate împăca cu judecata adevărată».

… „.

Werner Heisenberg
Paşi peste graniţe, Ed. Politică 1977

*************************************************************************

“… «Arta este capacitatea de a crea, este reflectarea în oglindă a gestului Creatorului. Noi, artiştii, nu facem decât să repetăm, să imităm acest gest. Creaţia este unul dintre momentele de preţ în care ne asemănăm Creatorului; de aceea n-am crezut niciodată într-o artă independentă de Ziditorul suprem, nu cred într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este rugăciunea mea. Dacă această rugăciune, dacă filmele mele pot aduce oamenii la Dumnezeu, cu atât mai bine. Atunci viaţa mea îşi va căpăta întregul sens: acela, esenţial, de a servi. Dar nu îl voi impune niciodată: a servi nu înseamnă a cuceri».

Andrei Tarkovski, interviu luat de Laurence Cossé, Les mardis du cinéma… „.

Elena Dulgheru
Tarkovski – filmul ca rugăciune, Editura Arca Învierii, Bucureşti 2001

*************************************************************************

“… sinele nu este eul şi conştiinţa de sine nu e conştiinţa de mine.”

Constantin Noica
Rostirea filozofică românească

*************************************************************************

„Mi-am amintit atât de pregnant că la 81 de ani am aceeaşi conştiinţă a „eului” ca la 5 sau 6 ani. Conştiinţa e imobilă. De aceea şi există acea mişcare pe care o numim timp. Dacă timpul trece, trebuie să existe ceva ce stă pe loc. Stă pe loc conştiinţa „eului” meu.”

Lev Tolstoi
Despre Dumnezeu şi om
Din jurnalul ultimilor ani, Ed. Humanitas, 2005

*************************************************************************

„ 3. Iisus a spus: Dacă cei care vă conduc vă zic: «Uitaţi-vă, Împărăţia este cer!» atunci păsările vor ajunge înaintea voastră în cer!; dacă vă spun că (Împărăţia) este în mare, atunci peştii vor ajunge înaintea voastră. Ea (Împărăţia) însă se află înlăuntrul vostru şi în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi cunoscuţi şi veţi înţelege că sunteţi fii ai Tatălui cel Viu. Dar dacă nu vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi săraci şi voi înşivă veţi fi sărăcie.”

Evanghelia după Toma, Ed. Polirom, 2003

*************************************************************************

Reclame